Poprawna pisownia

oddech

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

odech

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

oddeh

Niepoprawna pisownia