Poprawna pisownia

dwudziesty trzeci grudnia

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym trzecim dniu grudnia, nie zaś o dwudziestym trzecim grudniu.


Niepoprawna pisownia

dwudziestytrzeci grudnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty czeci grudzień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty czeci grudnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty trzeci grudzień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestytrzeci grudzień

Niepoprawna pisownia