Niepoprawna pisownia

odane

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

oddane

Poprawna pisownia