Niepoprawna pisownia

od żyć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

odżyć

Poprawna pisownia