Niepoprawna pisownia

naublirzać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

naubliżać

Poprawna pisownia