Niepoprawna pisownia

niewróciła

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie wróciła

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie wruciła

Niepoprawna pisownia