Niepoprawna pisownia

bez sens

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bezsens

Poprawna pisownia