Niepoprawna pisownia

od mówił

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

odmówił

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

odmuwił

Niepoprawna pisownia