Poprawna pisownia

ochrzczony

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ohrzczony

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ohszczony

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ochszczony

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ochżczony

Niepoprawna pisownia