Poprawna pisownia

niepodlegający

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie podlegający

Niepoprawna pisownia