Poprawna pisownia

oburzyło

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

obużyło

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

obóżyło

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

obórzyło

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

o burzyło

Niepoprawna pisownia