Niepoprawna pisownia

obronnom

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

obronną

Poprawna pisownia