Niepoprawna pisownia

zpoważaniem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

z poważaniem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z powarzaniem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zpowarzaniem

Niepoprawna pisownia