Niepoprawna pisownia

nie cierpliwe

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niecierpliwe

Poprawna pisownia