Poprawna pisownia

obowiązkami

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

obowionzkami

Niepoprawna pisownia