Poprawna pisownia

obopólna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

obópólna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

obopulna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

obupólna

Niepoprawna pisownia