Poprawna pisownia

obligatoryjne

Poprawna pisownia, znaczenie: inaczej obowiązkowe, bezwarunkowe, konieczne, bez względu na cokolwiek. Takie, które wyklucza dobrowolność. Przeciwieństwem słowa obligatoryjne jest słowo fakultatywne.


Niepoprawna pisownia

opligatoryjne

Niepoprawna pisownia