Poprawna pisownia

numeru

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nómeru

Niepoprawna pisownia