Poprawna pisownia

klęcie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

klnięcie

Niepoprawna pisownia