Niepoprawna pisownia

nowozatrudniona

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nowo zatrudniona

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nowo-zatrudniona

Niepoprawna pisownia