Poprawna pisownia

nie dokopali

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedokopali

Niepoprawna pisownia