Niepoprawna pisownia

nómeryczne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

numeryczne

Poprawna pisownia