Niepoprawna pisownia

nohale

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nochale

Poprawna pisownia