Niepoprawna pisownia

nizowąd

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ni zowąd

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ni z owąd

Niepoprawna pisownia