Poprawna pisownia

niezwolnione

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie zwolnione

Niepoprawna pisownia