Poprawna pisownia

niezniszczone

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezniżczone

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zniszczone

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niesniszczone

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieznirzczone

Niepoprawna pisownia