Niepoprawna pisownia

niezgadliśmy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie zgadliśmy

Poprawna pisownia