Niepoprawna pisownia

nieza duża

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie za duża

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie zaduża

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezaduża

Niepoprawna pisownia