Niepoprawna pisownia

skłócirz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skłócisz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

skłucisz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

skócisz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

skłóciż

Niepoprawna pisownia