Niepoprawna pisownia

niez dolne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezdolne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie zdolne

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie, na przykład: To dziecko jest nie zdolne, lecz pozbawione talentu.

Niepoprawna pisownia

nie z dolne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niesdolne

Niepoprawna pisownia