Niepoprawna pisownia

niewyślą

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie wyślą

Poprawna pisownia