Poprawna pisownia

popisana

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po pisana

Niepoprawna pisownia