Poprawna pisownia

niewyprany

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie wyprany

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.