Niepoprawna pisownia

nie wykorzystano

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewykorzystano

Poprawna pisownia