Niepoprawna pisownia

niewykorzystałyście

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie wykorzystałyście

Poprawna pisownia