Niepoprawna pisownia

niewykorzystaliśmy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie wykorzystaliśmy

Poprawna pisownia