Niepoprawna pisownia

niewykorzystała

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie wykorzystała

Poprawna pisownia