Niepoprawna pisownia

niewykonały

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie wykonały

Poprawna pisownia