Niepoprawna pisownia

niewróciłeś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie wróciłeś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie wruciłeś

Niepoprawna pisownia