Niepoprawna pisownia

nie patż

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie patrz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niepatrz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie patsz

Niepoprawna pisownia