Poprawna pisownia

niewolnicy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie wolnicy

Niepoprawna pisownia