Niepoprawna pisownia

niewiedziałeś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie wiedziałeś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie wjedziałeś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niewjedziałeś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie wiedziałeź

Niepoprawna pisownia