Poprawna pisownia

nieuzyskani

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie uzyskani

Niepoprawna pisownia