Niepoprawna pisownia

nieuzyskały

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie uzyskały

Poprawna pisownia