Niepoprawna pisownia

nieuzyskali

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie uzyskali

Poprawna pisownia