Poprawna pisownia

nieuważny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie uważny

Niepoprawna pisownia