Poprawna pisownia

nieuważna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie uważna

Niepoprawna pisownia