Niepoprawna pisownia

nie uszczelnieni

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa uszczelnieni.


Poprawna pisownia

nieuszczelnieni

Poprawna pisownia