Niepoprawna pisownia

nieurzkodzenie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieuszkodzenie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieużkodzenie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie uszkodzenie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieószkodzenie

Niepoprawna pisownia