Poprawna pisownia

nieuregulowany

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie uregulowany

Niepoprawna pisownia